Greg Que

Personalia

Naam: Greg Que

Woonplaats: Groningen

Discipline: installaties/beelden

toelichting en inhoud

Op deze pagina laat ik foto-overzichten zien van oud en nieuw werk. Bij plaatsing van een nieuw overzicht zakken eerdere geplaatste overzichten naar beneden. Via scrollen en via de knoppen blijven deze overzichten bereikbaar.
Eventuele teksten horen bij onderliggend(e) foto-overzicht(-en).

Inhoud (van boven naar beneden, jaar+maand van plaatsing):
201804 zaaltekst en bij zaaltekst behorend foto-overzicht opstelling //53
in Bart Art Box in Thesinge
201801 blauwe lijn door twee botsende volumes van elk drie éénheden – //51
201712 verkenner in de loop van de gekke bisschop – //46
201712 grand retour de l’évêque – de belegering – //48

201804

zaaltekst voor opstelling //53 in Bart Art Box in Thesinge

In Thesinge laat ik twee groepen vazen zien.
Boven, in de opstelling projektieveld voor een geheugenpaleis met vazen, vazen van mijn ouders.
Beneden, in de opstelling 366 dagen in 366-en-meer vazen, vazen uit kringloopwinkels.
De vazen beneden zijn voornamelijk gekocht toen mijn moeder nog in een flat midden in Groningen woonde.
Ik heb geprobeerd voor elke dag van het jaar een vaas te kopen.
Mijn ouders hadden gelijke of soortgelijke vazen.

Ik toon de vazen samen met beelden gemaakt van dozen.
Het beeld beneden is gemaakt van dozen waarmee ik mijn hal thuis heb gevuld.
De stapeling van dozen beneden heeft de vorm van mijn hal thuis.
De vazen uit kringloopwinkels staan buiten het beeld van mijn hal beneden.
Soms gebruikte ik alleen een deel van een doos.
Het beeld boven is gemaakt van reststukken en steundozen.
De ruimte tussen de gestapelde dozen boven heeft de vorm van mijn hal thuis.

Het beeld van mijn hal boven op de vide, staat binnen een zwart kader, het projektieveld.
Eerst is het zwarte kader geopend.
Daarna de deur tot mijn hal boven op de vide.
De vazen van mijn ouders heb ik mijn hal op de vide binnengebracht.
Theoretisch zou ik binnen het zwarte kader het plattegrond van de flat van mijn moeder kunnen uitzetten.
Mijn hal zou dan samenvallen met de hal van de flat.
Binnen dit plattegrond zou ik vanuit de hal de vazen van mijn ouders, in de flat op hun oude vertrouwde plek terug kunnen zetten.
Net als door een geheugenpaleis, zou ik door deze flat kunnen lopen.
Elke vaas brengt herinneringen bij mij op.

Voor mijn oriëntatie heb ik beelden opgesteld die eerder in de flat opgesteld zijn geweest.
En ook de windgong hangt even weer op zijn oude vertrouwde plek.
Met de opstelling-met-windgong beneden en de opstelling-met-wilg buiten vormt deze opstelling het beeld
the wind & the willow. In een eerdere tekst noemde ik dit beeld The wind in the willows.

Mijn werk gaat over het idee dat meerdere werkelijkheden naast in door met elkaar bestaan.
Soms ligt de nadruk meer op objektieve aspekten van de werkelijkheid als plaats, tijd, dimensies, richting, omkering, positief-negatief wisseling, herhaling, beeldrijm en ritme.
Soms meer op subjektieve aspekten als thuis, oorsprong en herinnering.
Ik noem dit idee parallelliteit.

Mijn werk gaat over parallelliteit.

Greg Que
Groningen / Thesinge, april 2018.

foto’s bij de zaaltekst voor opstelling //53 in Bart Art Box in Thesinge
terug naar boven

201801

blauwe lijn door twee botsende volumes van elk drie éénheden – //51
terug naar boven

201712

de substituut dolende verkenner enz, grand retour enz

In de volgende twee serie foto’s laat ik twee projekten zien die ik in Y2 heb uitgevoerd.

De bovenste serie foto’s zijn van het projekt verkenner in de loop van de gekke bisschop – //46. Dit was een studie voor de plaatsbepaling van het beeld de substituut dolende verkenner, mijn bijdrage aan de Wintersalon 2016 Kouder in ’t hart. De laatste foto’s van deze serie toont de substituut dolende verkenner (onderdeel //47) (=plaatsvervanger van de bisschop want dat beeld is te groot voor de salon (max vloeroppervlak 1x1m) op vijandig terrein) en een restant van de eerdere opstelling lijn stuk (onderdeel //47) tijdens de salon. Als je verder naar beneden scrolt zie je het vervolg van dit projekt: grand retour de l’évêque – de belegering – //48.